ข่าวสาร

31.Oct.2023

Safety Week 2023

 • เปิดงาน Safety Week

  เปิดงาน Safety Week

 • บอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

  บอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

 • บอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

  บอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

  เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมทางด้านความปลอดภัย และได้แสดงความคิดเห็นทางด้านความปลอดภัย ปีนี้ทางบริษัทก็ได้จัดกิจกรรม SAFETY WEEK ให้พนักงานได้เข้าถึงเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ปีนี้ได้ขยายจัดพื้นที่จัดกิจกรรมกว้างขึ้นกว่าปีที่แล้ว และได้มีพนักงานเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

 • ร้องเต้น เด้งให้มันส์

  ร้องเต้น เด้งให้มันส์