เครื่องจักร

เครื่องจักรของเรา

เครื่องปั๊มโลหะ

Name Power Unit
Single Machine

10

Ton

2

Units

20

Ton

1

Unit

30

Ton

6

Units

45

Ton

2

Units

60

Ton

3

Units

80

Ton

27

Units

150

Ton

20

Units

200

Ton

1

Unit

250

Ton

7

Units

300

Ton

1

Unit

  Total

70

Units

Progressive Machine

80

Ton

1

Unit

110

Ton

4

Units

150

Ton

3

Units

160

Ton

1

Unit

200

Ton

6

Units

250

Ton

2

Units

300

Ton

3

Units

400

Ton

1

Unit

500

Ton

2

Units

  Total

23

Units

Single Line
※1 line = 10 Units

60

Ton

10

Units

80

Ton

10

Units

Single Line
※1 line = 6 Units

110

Ton

6

Units

150

Ton

12

Units

Single Line
※1 line = 9 Units

150

Ton

9

Units

Single Line
※1 line = 6 Units

250

Ton

6

Units

  Total

53

Units

Robot Line
※1 line = 18 Units
40  Ton - 60  Ton - 80  Ton

36

Units

Robot Line
※1 line = 10 Units
40  Ton - 60  Ton - 80  Ton

20

Units

Shuttle Robot Line
※1 line = 6 Units

150

Ton

12

Units

Shuttle Robot Line
※1 line = 8 Units

150

Ton

8

Units

Shuttle Robot Line
※1 line = 6 Units

200

Ton

6

Units

  Total

82

Units

Air Press Total

8

Units

Punching Machine

50

Ton

2

Units

 

60

Ton

3

Units

80

Ton

1

Unit

  Total

6

Units

  Total Press Machine

242

Units

เครื่องจักรตรวจสอบ

Name Unit
เครื่องวัดขนาดชิ้นงาน 3 มิติ

3

Units

อุปกรณ์วัดรูปทรง

1

Unit

เครื่องทดสอบแรงดึง

1

Unit

เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

1

Unit

กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจสอบงานโลหะ

1

Unit

เครื่องตรวจสอบภาพ

1

Unit

เครื่องวัดแรงดึงแรงกด (เครื่องทดสอบแรง)

1

Unit

เครื่องวัดแสง

1

Unit

เครื่องวัดความขรุขระของพื้นผิววัสดุ

1

Unit

เกจวัดความหนาชั้นเคลือบ

1

Unit

มาตรวัดค่า pH

1

Unit

เครื่องวัดการนำไฟฟ้า

1

Unit

เครื่องวัดความหยาบพื้นผิวแบบ 3 มิติ

1

Unit

เครื่องวัดสี

1

Unit

เครื่องวัดความเงา

1

Unit

เครื่องจักรผลิตแม่พิมพ์

Machine / Equipment
Name Maker Model Unit
Machining Center MITSUBISHI V360

1

Unit

Machining Center OKK VM-7

1

Unit

Machining Center OKK VM-7-Ⅲ

1

Unit

Machining Center HASS VF-1

1

Unit

Machining Center MAKINO V56

1

Unit

Machining Center DMG MORI NVX 5100

1

Unit

Radial Drillng OKK  

1

Unit

Radial Drillng OOYA  

1

Unit

Wire Cut SODICK AQ535L

1

Unit

Wire Cut SODICK VL600Q

1

Unit

Wire Cut MITSUBISHI FX30K

1

Unit

Wire Cut SODICK AG600L

1

Unit

Wire Cut MITSUBISHI FX10X

1

Unit

Super Drill EXCETEK HD30

1

Unit

EDM SODICK Maker3

1

Unit

EDM SODICK AG60L

1

Unit

Grinding OKAMOTO 84ST

1

Unit

Grinding OKAMOTO ACC-105DX

1

Unit

Grinding OKAMOTO 450 DX

1

Unit

Grinding OKAMOTO ACC-450V

1

Unit

Lathe Machine OKUMA  

1

Unit

Milling Machine SHIZUOKA  

1

Unit

Band Sawing Machine CHING HSYANG  

1

Unit

Drilling / Tapping KING-SANG KST-560

1

Unit

  Welding PANA-SONIC WP-300

1

Unit

Press Machine AIDA 150 Ton

1

Unit

Hoist 1 Ton ELEPHANT CHAIN BLOCH  

4

Units

Hoist 1 Ton YSL-100 BLACK BEAR  

1

Unit

Hoist 1 Ton YSL-101 BLACK BEAR  

1

Unit

Crane 5/3 Ton DMAG  

1

Unit

Crane 5/3 Ton DMAG  

1

Unit

CAD/CAM
Name Maker Model Unit
Auto CAD 2D CAD 2D  

10

Units

NX Mach 3 Progressive Die Design CAD 3D  

1

Unit

NX Mach 3 CAD / CAM CAD/CAM 3D  

1

Unit

VISI CAD / CAM CAD/CAM 3D  

1

Unit

VISI Progressive Die / Spring Back CAD 3D  

1

Unit

VISI Progressive Die / Spring Back CAD 3D  

1

Unit

VISI Modeling CAD 3D  

1

Unit

Measuring Machine
Name Maker Model Unit
Coordinate Measuring Machines - CMM    

1

Unit

Romer Absolute Arm ( 3D Scanner ) CMM    

1

Unit

เครื่องจักรอื่น ๆ

Name Unit
Anodizing Line
Washing Line
EDP Line
Top Coat Line
Washing Machine

3

Units

Automatic Robot Welding

8

Units

Spot Welding

37

Units

Tapping Machine

16

Units

Belt Hairline Machine

2

Units

Wheel Hairline Machine

2

Units

Sand Blast Machine

4

Units

Pad Printing Machine

2

Units

Print Screen Machine

4

Units

Laser Marker Machine

7

Units

Dia Cut Machine

3

Units