เกี่ยวกับเรา

สารจากประธานบริษัท

เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมใส่ใจในรายละเอียด

profile นาย อาคิมาสะ โฮริอุชิ
ประธานบริษัท

บริษัทของเราเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนโลหะที่ตั้งอยู่ที่เมืองอิโกมะ จังหวัดนาระ ประเทศญี่ปุ่น และได้ก่อตั้งไทยซันเอะขึ้นในปีพ.ศ. 2530 เพื่อเป็นฐานการผลิตในประเทศไทย พวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปั๊มขึ้นรูปโลหะด้วยประสบการณ์และทักษะมากกว่า 75 ปีในประเทศญี่ปุ่น และมากกว่า 30 ปีในประเทศไทย ลูกค้าหลักของเรา คือ บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

โรงงานของเราตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะ, ผลิตแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ตัดแต่งผิวชิ้นงานกว่า 240 เครื่อง เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือครบครันที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ

ปัจจุบันนี้ บริษัทให้บริการปั๊มขึ้นรูปและประกอบชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง โดยส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและรถยนต์ เรามีบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์, ผลิตแม่พิมพ์ไปจนถึงกระบวนการปั๊มขึ้นรูปโลหะ, การตัดแต่งผิวชิ้นงานและการพ่นสีชิ้นงานโลหะทั่วไป

เราพร้อมมุ่งมั่นอย่างแข็งขันในการสร้างศักยภาพเครื่องจักรของเราอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจการผลิตสินค้าและการให้บริการมีคุณภาพและมีความแม่นยำสูงแบบเดียวกับที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะที่เชี่ยวชาญผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพสูง ใช้เวลาในการผลิตสั้น, ต้นทุนต่ำ ถือเป็นความสำคัญที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

ตามคติพจน์ของบริษัทกล่าวไว้ว่า "รากฐานของบริษัท เริ่มต้นจากตัวบุคคล" และ "ไม่หยุดที่จะสร้างฝีมือแต่ละคน เริ่มจากความพยายามที่ไม่ย่อท้อ" เรามีเป้าหมายรวบรวมและเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับเทคโนโลยีด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ เพิ่มคุณค่าในด้านบุคลากร, ด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการให้เหนือเกินความคาดหวังของลูกค้า

Akimasa HORIUCHI นาย อาคิมาสะ โฮริอุชิ
ประธานบริษัท

นาย อาคิมาสะ โฮริอุชิ / ประธานบริษัท
บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด

จุดแข็งของเรา

เรามีอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตแบบครบวงจรที่สามารถให้บริการแบบครบครันได้ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตแม่พิมพ์

บริษัทของเราเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องจักรที่ช่วยให้สามารถดำเนินการทุกขั้นตอนได้ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์, ผลิต และขึ้นรูปภายในโรงงานของเราเอง เราทำการออกแบบแม่พิมพ์ในรูปแบบที่ดีที่สุด ดำเนินการโดยเครื่องจักรที่ล้ำสมัยและทักษะที่ครอบคลุมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำและมีคุณภาพสูงต้องการของลูกค้าในการผลิตแบบครบวงจร เราจึงสามารถลดต้นทุนในการขนส่งและเวลาในการดำเนินการได้ ทำให้สามารถส่งมอบได้ตามลูกค้าต้องการและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ โดยการผลิตด้วยเครื่องปั๊มขึ้นรูปโลหะยังช่วยให้เราตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงทีและให้การขึ้นรูปที่มีคุณภาพสูง

รองรับกระบวนการผลิตโลหะ
ที่มีการออกแบบที่ซับซ้อน

เนื่องจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
เราจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้มากยิ่งขึ้นในหลายอุตสาหกรรมมีการใช้ชิ้นส่วนโชว์ผิวด้านนอกและโครงสร้างต่างๆ ซึ่งผลิตจากโลหะ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, กล้องวีดีโอ และรถยนต์ นอกจากน้ำหนักเบาและมีความทนทานเพื่อให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพแล้ว เรายังมีชื่อเสียงในเรื่องของกระบวนการปั๊มขึ้นรูปซึ่งให้ผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ดูหรูหราและสวยงามด้วย เรายังเชี่ยวชาญในกระบวนการอัดที่ต้องใช้ความละเอียดสูงสำหรับชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนซึ่งเคยเป็นสิ่งที่ผลิตได้ยากด้วยเช่นกัน จึงทำให้เราสามารถผลิตพื้นผิวที่มีความโค้งมน, ลวดลาย ไปจนถึงการขึ้นรูปที่ต้องใช้ความละเอียดตามที่ผู้ออกแบบต้องการผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปที่มีมูลค่าและคุณภาพสูงของเรานั้น ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่จำนวนมาก เพราะความสามารถในการรองรับวัสดุโลหะได้หลากหลายประเภทในการกระบวนการและความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภทอย่างลึกซึ้งของเรา

การเสนอแนวทางเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจของลูกค้าในฐานะบริษัทคู่ค้า

มากกว่าการเป็นบริษัทผู้ผลิตที่ทำหน้าที่ผลิตเพียงอย่างเดียว เรายังช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของลูกค้าและนำเสนอ
ไอเดียซึ่งตั้งอยู่บนแนวคิดที่ยืดหยุ่นในด้านของคุณภาพและมูลค่าตามความต้องการของลูกค้า และความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการนั้นด้วยความรู้และทักษะที่สั่งสมมาตลอดหลายปี แผนการออกแบบของเราจะอ้างอิงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและควบคู่ไปกับการประเมินต้นทุนการผลิตโดยรวม

นโยบาย

〈 คติพจน์ของบริษัท 〉

  • "รากฐานของบริษัท เริ่มต้นจากตัวบุคคล"

  • "ไม่หยุดที่จะสร้างฝีมือแต่ละคน เริ่มจากความพยายามที่ไม่ย่อท้อ"

  • "ความสำเร็จในวันพรุ่งนี้ เริ่มจากความตั้งใจที่จะมุ่งไปข้างหน้า"

〈 นโยบายด้านความปลอดภัย 〉

ส่งเสริมแนวคิด "ความปลอดภัยต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด" ในการดำเนินธุรกิจของเรา
และให้ความใส่ใจอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานในบริษัททุกคน

〈 นโยบายด้านการจัดการ 〉

(1) คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ และสร้างผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าพึงพอใจ
(2) พัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคทางวิศวกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) มุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ผ่านการสร้างสรรค์, การมีใจรักในงาน และความจริงใจของพนักงาน

〈 นโยบายด้านคุณภาพ 〉

"มุ่งมั่นให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 100% มีคุณภาพสูงด้วยแนวคิดไคเซ็น (การปรับปรุง) ให้ได้รับความไว้วางใจ, พึงพอใจจากลูกค้า"

นโยบายคุณภาพพื้นฐาน

(1) คุณภาพต้องมาก่อนเสมอ และคอยติดตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและเทคนิคทางวิศวกรรมใหม่ ๆ
(2) ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานภายในทั้งบริษัทอยู่เสมอ และสร้างข้อระเบียบการจัดการตามข้อมูลเอกสาร
(3) นำการวิเคราะห์ทางสถิติมาปรับใช้ในเชิงรุกกับกิจกรรมทางธุรกิจทุกส่วนอย่างสม่ำเสมอ
(4) จัดตั้งระบบรับประกันคุณภาพในทุกขั้นตอน