ติดต่อเรา

เราพร้อมตอบทุกข้อสงสัยของท่านเกี่ยวกับกระบวนการปั๊มขึ้นรูปด้วยคติที่ว่า
"ค้นหาความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ"
หากท่านมีข้อคิดเห็น, คำถามหรือขอใบเสนอราคา สามารถโทรหาเราได้ที่

TEL : (+66)38-989-250-9
FAX : (+66)38-989-260

เวลาทำการ : วันธรรมดาและวันเสาร์แบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ 8.00 - 16.40 น.
ปิดทำการวันอาทิตย์ สำหรับข้อสงสัยที่ได้รับมาหลังเวลาทำการ
เราจะตอบกลับในวันทำการถัดไป

การเข้าถึง

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด (สำนักงานใหญ่) นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

เลขที่ 131 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์   :  (+66)2-705-1265-8
แฟกซ์   :  (+66)2-705-1269

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด (สาขา 1) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

เลขที่ 108 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์   :  (+66)38-571-461-5
แฟกซ์   :  (+66)38-571-466

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด (สาขา 2) นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

เลขที่ 103 หมู่ 9 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์   :  (+66)38-989-250-9
แฟกซ์   :  (+66)38-989-260