ข่าวสาร

08.Oct.2022

CSR ~Mangrove Planting~

 • CSR ~ปลูกป่าชายเลน~

  CSR ~ปลูกป่าชายเลน~

  “CSR” Corporate Social Responsibility คือความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร นั่นคือการดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบสังคม และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกล และใกล้อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 • ปลูกป่าชายเลน

  ปลูกป่าชายเลน

 • ปลูกป่าชายเลน

  ปลูกป่าชายเลน

 • นั่งฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่

  นั่งฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่

 • ปลูกป่าชายเลน

  ปลูกป่าชายเลน