ข่าวสาร

31.Aug.2022

Safety Week 2022

 • บอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

  บอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

 • ประกวดชุดรีไซเคิล

  ประกวดชุดรีไซเคิล

 • สัปดาห์แห่งความปลอดภัย 2565

  สัปดาห์แห่งความปลอดภัย 2565

  เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมทางด้านความปลอดภัย และได้แสดงความคิดเห็นทางด้านความปลอดภัย ทางบริษัทจึงจัดกิจกรรม SAFETY WEEK ให้พนักงานได้เข้าถึงเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 • บอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

  บอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภัย