ข่าวสาร

12.Apr.2022

Safety Driving Campaign 2022

  • กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565

    กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565

    เพื่อรณรงค์ให้พนักงานขับขี่ยานพาหนะกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวด้วยความปลอดภัย

  • กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565

    กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ประจำปี 2565

    พนักงานเลิกงานและกำลังจะเดินทางกลับบ้าน